Hệ thống cấp nước

TRẠM CẤP NƯỚC

  1. Công suất 39.792 m3/ngày
  2. Được cung cấp bởi nhà máy nước Phan Thiết
© 2018, BITA'S.IC

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II