Hệ thống cấp điện

Nguồn điện cung cấp cho Khu công nghiệp lấy từ:

  1. Lưới điện quốc gia 110 Kv
  2. 2 trạm biến áp tại khu công nghiệp có công suất 126 MVA
© 2018, BITA'S.IC

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II